Liên hệ

Địa chỉ: 249 Lê Hồng Phong, Phường 8
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: +84-64-352-5266 / +84-64-381-5788
Fax: +84-64-353-0777

E-mail: info@phoenixhotelvungtau.com
Website: www.phoenixhotelvungtau.com